Abonnementsbetingelser for  finurlige  fif ApS

finurlige fif ApS
Søndersøvej 4
5492 Vissenbjerg
TLF: +45 8872 3434
CVR: 42016632

Generelt

finurlige fif ApS stiller et abonnement baseret online tjeneste til rådighed på www.finurligefif.dk. Vilkårene er gældende mellem den enkelte bruger og finurlige fif ApS. Disse vilkår og betingelser for brug gælder for aftaler mellem finurlige fif ApS og én fysisk person (herefter “Brugeren”) vedrørende Tjenesten. Kun personer, der er 18 år, kan indgå en aftale med finurlige fif ApS vedrørende Tjenesten. Disse Betingelser udgør samlet den aftale, der er gældende mellem Brugeren og finurlige fif ApS. For at få adgang til Tjenesten, skal Brugeren læse og acceptere handelsbetingelserne.

Ydelsens omfang

Tjenesten giver Brugeren adgang til  finurlige fif ApS: Det Finurlige Univers, hvor Brugeren hver den første i måneden får opdateret en købesaldo på 299kr. pr. måned; denne nulstilles ved månedens udgang – uafhængigt af om Brugeren har opbrugt saldoen eller ej. Brugeren kan ikke få saldoen udbetalt eller overført til næste måned. Brugeren betaler 149kr. pr. måned for medlemskabet. Betalingen trækkes d. 1. dag i hver måned samt for indeværende måned ved registrering uanset dato.

Adgang til tjenesten

Brugeren skal for at få adgang til Tjenesten registrere en brugerkonto. Dette gøres automatisk ved checkout ved køb af medlemskabet.

Registrering og brugeradgang

Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på registreringstidspunktet. Ved registrering må Brugeren kun give oplysninger vedrørende egne betalings- og kreditkort. Ved registrering skal Brugeren angive et brugernavn og et password (herefter “Loginoplysninger”). Brugerens Loginoplysninger er personlige og må ikke bruges af andre med mindre andet er anført på produktet. Brugeren skal opbevare Loginoplysningerne på et sikkert sted, således at andre ikke kan få uberettiget adgang til dem. Brugeren er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto. Hvis Brugeren får mistanke om ulovlig brug af Brugerens Loginoplysninger, skal Brugeren omgående underrette finurlige fif ApS samt ændre sit password.

Gebyrer og Betaling

Gebyrer for brug af Tjenesten skal betales i henhold til den til enhver tid gældende prisliste, der er tilgængelig på hjemmesiden. Betaling for abonnementet sker forud hver måned. Brugeren skal udføre betalingen for abonnementet via de af finurlige fif ApS tilbudte betalingsmuligheder på hjemmesiden. Brugeren forpligter sig til at underskrive de nødvendige dokumenter, og til ved hver betalingsdato at have tilstrækkelige midler til betaling tilgængelige via det valgte betalingsmiddel. Betalingen på 149kr. pr. måned gælder forud hver måned og aktiverer købesaldoen på 299kr. Købesaldoen skal bruges senest sidste dag i måneden. Købesaldoen kan ikke udbetales til Brugeren. Købesaldoen kan ikke overføres til næste måned eller udbetales, uanset om den er anvendt eller ej.

Tilpasninger og ændringer

finurlige fif ApS forbeholder sig re en til at ændre gebyret og andre betingelser for Tjenesten. Ændringen skal meddeles til Brugeren senest tredive (30) dage, inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er Brugeren berettiget til at opsige abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis Brugeren ikke opsiger abonnementet, før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenbar fordel for Brugeren, gælder med det samme uden opsigelsesret for Brugeren.

Opsigelse af abonnement

Opsigelse kan ske til enhver tid inden næste automatiske betaling; de e skal dog ske tre dage før næste automatiske betaling. For at opsige sin aftale skal man enten selv aktivt gøre det under ”min konto” eller kontakte finurlige fif ApS

Betaling

finurlige fif ApS modtager online betalinger med Visacard, Mastercard og Mobilepay Online. Betaling vil først blive trukket på din konto, når din adgang er opre et, medmindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre. Alle beløb på hjemmesiden er inklusiv moms. Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning: Denmark – Kroner (DKK) finurlige fif ApS benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol, hvilket betyder, at din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende.