Talblindhed: Hvad er det, og hvordan kan vi hjælpe vores børn?

Talblindhed, også kendt som dyskalkuli, er en matematisk læsevanskelighed, der påvirker en persons evne til at forstå og arbejde med tal. Forældre, lærere og pædagoger spiller en afgørende rolle i at hjælpe børn med at overvinde talblindhed. 

Derfor har vi valgt at lægge et fokus på talblindhed.

I dette blogindlæg vil vi først beskrive, hvad talblindhed er og hvilke tegn man skal se efter hos barnet. Derefter vil vi dykke ned i nogle gode fif og bud på, hvordan man kan hjælpe sit barn eller de børn man arbejder med som lærer eller pædagog med at forbedre trives med deres talblindhed.

Hvad er talblindhed (dyskalkuli)?

Talblindhed er en neurologisk betinget læsevanskelighed, der påvirker en persons evne til at forstå og arbejde med tal. Det er ikke et resultat af lav intelligens, dårlig undervisning eller mangel på motivation. Talblindhed kan variere i sværhedsgrad og kan forårsage problemer med forskellige matematiske koncepter, såsom tælling, måling og tid. Det skønnes, at mellem 3-6% af befolkningen lider af talblindhed.

Tegn på talblindhed

Talblindhed kan være svær at identificere, da det kan manifestere sig på forskellige måder. Her er nogle almindelige tegn, som forældre, lærere og pædagoger skal være opmærksomme på: 

  •     Vanskeligheder med at tælle og forstå antal

  •     Problemer med at lægge sammen og trække fra, især med regnehistorier

  •     Bekymringer med at multiplicere og dividere

  •     Udfordringer med at forstå tid, måling og penge

  •     Manglende forståelse af matematiske symboler og termer

  •     Dårlig hukommelse for matematiske fakta og formler

  •     Angst og manglende selvtillid i matematik

Det er vigtigt at bemærke, at ikke alle børn, der har problemer med matematik, lider af talblindhed. Nogle børn kan have midlertidige vanskeligheder eller kræver ekstra tid og støtte for at mestre matematiske færdigheder.

Gode fif og bud til at hjælpe børn med talblindhed

Men hvad gør man så, når man er forældre eller lærer til et barn med talblindhed? Indledningsvis kræver det en forståelse af, hvad det vil sige at være talblind, men der findes også gode og effektive strategier og fif til at hjælpe børn med at forbedre deres matematiske færdigheder og trives med deres talblindhed.

FIF:  Brug multisensorisk undervisning

Multisensorisk undervisning indebærer at bruge flere sanser, såsom syn, hørelse, berøring og bevægelse, for at hjælpe børn med at forstå matematiske koncepter. Dette kan gøre matematik mere engagerende og lettere at forstå. Her er nogle eksempler på multisensoriske aktiviteter:

 – Brug legoklodser eller perler til at repræsentere tal og mængde.
fx med vores byggekort med både LEGO, DUPLO og PLUS PLUS eller med vores finurlige centicubes.

– Tegn tal og matematiske symboler i sand eller modellervoks.
fx med vores finurlige talkort.

– Brug fingerspil og kropslig bevægelse til at lære tælling og matematiske formler.
fx med vores serie om Hårtimisten.

– Spil matematikrelaterede brætspil og puslespil.
fx med vores matematikspil som finurlig fisketur, finurligt spotter med former og figurer eller vores monsterjagt omkring koordinatsystemet.

I vores univers brænder vi netop for at lave konkrete materialer til matematik, som du kan bruge både til at tegne tal, kropslig bevægelse og matematikspil.

Du finder alle vores materialer til matematik HER.

FIF: Gør matematik meningsfuld og relevant

For at gøre matematik mere forståelig og motiverende for børn med talblindhed, skal du forsøge at forbinde matematiske koncepter med virkelige situationer og deres egne interesser. Dette kan være:

– At integrere matematik i daglige aktiviteter, såsom madlavning, indkøb og planlægning af rejser.
fx med vores finurlige tur i supermarkedet.

– Anvende matematik i børnenes hobbyer og interesser, såsom sport, mad, musik eller kunst.
fx med vores Pelles Pizza og Dino Tal-vendespil.

– Brug af historiefortælling og rollespil for at forklare matematiske problemer og løsninger.
fx med vores mange finurlige regnehistorier om fx rumrejser mm.

 

FIF: Tilbyd individualiseret støtte og instruktion

Da børn med talblindhed har forskellige styrker og svagheder, er det vigtigt at tilpasse undervisningen og støtten til deres individuelle behov. Dette kan omfatte:

– At arbejde i små grupper eller en-til-en sessioner med læreren, pædagogen eller en specialunderviser.

Anvendelse af forskellige undervisningsmetoder og materialer baseret på barnets præferencer og indlæringsstil.

– Indstilling af realistiske og opnåelige mål for matematisk læring og fremskridt.

Overvågning af barnets fremskridt og justering af undervisningsstrategier efter behov.

 

FIF: Fokuser på selvtillid og positiv indstilling

Børn med talblindhed kan ofte føle sig frustrerede, ængstelige og usikre på deres matematiske evner. For at hjælpe dem med at udvikle en positiv indstilling og selvtillid i matematik, skal du:

– Være tålmodig og støttende, og anerkende barnets indsats og fremskridt.

– Undgå at sammenligne barnet med jævnaldrende eller at lægge for meget vægt på præstationer og resultater.

– Hjælp barnet med at udvikle strategier til at klare frustration og stress i forbindelse med matematik.

Fremme et positivt tankesæt ved at opmuntre barnet til at lære af fejl og se udfordringer som muligheder for vækst.

Til ovenstående fif kan man fx anvende læringslog, dagbog, målsætningsskema og trivelsjournalen (Positivt Tankesæt) som man kan finde en masse materialer til i vores område: Trivsel og tankesæt.

Talblindhed kan være en udfordring for både børn og voksne, der arbejder med dem, men med den rette støtte og strategier kan disse børn udvikle deres matematiske færdigheder og få succes i matematik. Ved at forstå tegnene på talblindhed, anvende multisensoriske undervisningsmetoder, gøre matematik relevant og meningsfuld, tilbyde individualiseret støtte og fokusere på selvtillid og en positiv indstilling, kan forældre, lærere og pædagoger gøre en betydelig forskel i livet for børn, der kæmper med talblindhed.

Det er vigtigt at huske, at hvert barn er unikt, og hvad der fungerer for ét barn, fungerer måske ikke nødvendigvis for et andet. At arbejde tæt sammen med børnene og være lydhør over for deres behov og interesser er afgørende for at finde den mest effektive måde at hjælpe dem med at overvinde deres matematiske udfordringer.

Som forælder, lærer eller pædagog er det afgørende at opretholde en positiv og tålmodig holdning og huske, at succes ikke altid måles i præstationer, men i det hårde arbejde, den personlige vækst og den udholdenhed, som børnene viser i deres kamp mod talblindhed. Ved at stå sammen og arbejde målrettet kan vi hjælpe børn med talblindhed med at opdage deres styrker og opnå deres fulde potentiale i matematik og livet. 

Har du brug for inspiration til, hvordan du kan lege med tal?
I vores hæfte “30 finurlige lege med tal” finder du konkrete aktiviteter, som kan give jer mulighed for at lege med matematik og tal. Du finder hæftet her.

Hvis du vil lære mere om talblindhed og finde yderligere ressourcer og støtte, kan du besøge følgende websteder og organisationer:

Center for Læseforskning ved Københavns Universitet – Centeret arbejder med forskning og uddannelse inden for læse-, skrive- og matematikvanskeligheder, herunder talblindhed. De tilbyder også publikationer og undervisningsmaterialer.

Ordblinde/Dysleksi Foreningen – En  forening for personer med læse- og skrivevanskeligheder, der også adresserer talblindhed. Foreningen tilbyder støtte, rådgivning og ressourcer for børn, unge og voksne samt deres familier og fagpersoner.

Specialpædagogisk forlag – Dette forlag udgiver materialer og værktøjer, der kan hjælpe børn og unge med forskellige lærevanskeligheder, herunder talblindhed. De tilbyder en række bøger og undervisningsmaterialer specifikt designet til at støtte børn med matematikvanskeligheder.

Matematikcenter – En dansk organisation, der arbejder for at fremme matematikundervisning og læring. De tilbyder undervisningsmaterialer, artikler og værktøjer, der kan hjælpe børn med matematikvanskeligheder, herunder talblindhed.

Skriv et svar