Gruppe af forskellige folkeskolebørn står sammen og kigger på kameraet

Lærerens guide til kommunikation med forældre til elever med dansk som 2. sprog

Når man som lærer står overfor elever, der har dansk som deres andet sprog, er det vigtigt at huske, at en god kommunikation med forældrene er afgørende for elevens trivsel og læring. I dette blogindlæg vil vi give dig nogle konkrete tips og tricks til, hvordan du bedst muligt kan kommunikere med forældre til elever med dansk som 2. sprog.

Vær åben og lyttende

Det er vigtigt at skabe en åben dialog med forældrene og lytte til deres bekymringer, spørgsmål og input. Vis interesse for deres kultur og baggrund, og vær nysgerrig på at lære mere om elevernes hjemmemiljø. Dette vil skabe tillid og styrke samarbejdet mellem skole og hjem.

Brug klare og enkle beskeder

Når du kommunikerer med forældre, der ikke har dansk som deres førstesprog, er det vigtigt at bruge klare og enkle beskeder. Undgå at bruge fagudtryk og komplekse sætninger, og sørg for at være tydelig i din kommunikation. Du kan eventuelt bruge visuelle hjælpemidler eller oversættelsesværktøjer for at sikre, at budskabet bliver forstået korrekt.

Involvér forældrene aktivt

Involver forældrene aktivt i deres barns skolegang ved at opmuntre dem til at deltage i forældremøder, skolearrangementer og lignende. Dette viser forældrene, at du værdsætter deres engagement i deres barns uddannelse, og det styrker samarbejdet mellem skole og hjem.

Samarbejd omkring sprogudvikling

Sørg for at samarbejde med forældrene omkring deres barns sprogudvikling. Opfordr dem til at bruge deres modersmål derhjemme og til at støtte op omkring danskundervisningen i skolen. Det er vigtigt, at eleverne får mulighed for at udvikle både deres modersmål og dansk på en positiv måde.

Anerkend og værdsæt forskellighed

Husk altid at anerkende og værdsætte elevernes og forældrenes forskelligheder. Vis respekt for deres kultur, traditioner og baggrund, og skab et inkluderende læringsmiljø, hvor alle føler sig velkomne og accepterede.

Vi håber, at disse tips kan være med til at styrke din kommunikation med forældre til elever med dansk som 2. sprog. Husk, at et tæt samarbejde mellem skole og hjem er afgørende for elevernes trivsel og læring.

finurlige fif tilbyder et bredt udvalg af læringsaktiviteter og undervisningsmaterialer, herunder undervisningsforløb, læringsspil, litteraturforløb og emnepakker i Det Finurlige Univers til 2. sprogede elever.

Find vores materialer her

Skriv et svar