Set bagfra af en forskelligartet gruppe skolebørn, der sidder ved borde i et folkeskoleklasseværelse og rækker hænderne op for at svare deres kaukasiske kvindelige lærer, der står ved tavlen i baggrunden

Sådan styrker du din kommunikation som underviser

Skab et positivt læringsmiljø

Et af de vigtigste elementer i god undervisning er at skabe et positivt læringsmiljø. Det er afgørende, at eleverne føler sig trygge og respekterede i undervisningen. Dette skaber en atmosfære, hvor kommunikationen kan trives, og hvor eleverne er mere motiverede til at lære.

Lyt aktivt til dine elever

En essentiel del af god kommunikation er evnen til at lytte. Når du viser interesse for dine elevers tanker, meninger og ideer, viser du dem respekt og skaber et rum, hvor de føler sig hørt og set. Dette kan styrke relationen mellem dig og dine elever og bidrage til en mere åben og konstruktiv kommunikation.

Anvend forskellige kommunikationsformer

Mennesker kommunikerer på forskellige måder, og det er vigtigt som underviser at være opmærksom på dette. Brug derfor forskellige kommunikationsformer i din undervisning, så du rammer både de visuelt indlæringsparate, de auditive og de kinæstetiske elever. Dette kan være alt fra visuelle hjælpemidler og billeder til muntlig formidling og praktiske øvelser.

Skab klare og tydelige rammer

Når du kommunikerer med dine elever, er det vigtigt at skabe klare og tydelige rammer for undervisningen. Dette kan hjælpe med at skabe struktur og forudsigelighed, hvilket er med til at skabe et trygt læringsmiljø. Tydelige rammer kan også bidrage til at minimere misforståelser og konflikter.

Feedback som et redskab til udvikling

Feedback er en vigtig del af kommunikationen mellem dig og dine elever. Det er gennem feedback, at eleverne kan få indsigt i deres styrker og svagheder samt få redskaber til at udvikle sig. Feedback bør være konstruktiv, specifik og gerne løsningsorienteret, så eleverne kan bruge den til at forbedre deres præstationer.

Afsæt tid til at give og modtage feedback i undervisningen, og skab et læringsrum, hvor elever føler sig trygge ved at modtage og give feedback.

Har du brug for yderligere inspiration til at styrke din kommunikation som underviser? Hos finurlige fif tilbyder vi et bredt udvalg af undervisningsmaterialer og læringsaktiviteter, der kan hjælpe dig med at skabe en engagerende undervisning med fokus på legende læring.

Se vores udvalg af materialer til didaktisk og pædagogisk ledelse her

Skriv et svar